“Learning never exhausts the mind”

- Leonardo da Vinci

RELIABILITY & ASSET MANAGEMENT

Hoe de bedrijfszekerheid van pompen optimaliseren

Waarom deze training

In industriële processen is de betrouwbare werking van deze essentiële machines van cruciaal belang voor soepele processen en geoptimaliseerde productiviteit. Als Reliability Engineer of Asset Manager die zijn begrip van centrifugaalpompen wil verbeteren en hun prestaties wil optimaliseren, ben je hier aan het juiste adres. Dit “niet rond de pot draaien” trainingsprogramma is ontworpen om je de kennis en vaardigheden te geven die nodig zijn om pomp gerelateerde uitdagingen succesvol aan te gaan. Van het beheersen van pomptheorie tot het implementeren van effectieve onderhoudsstrategieën, we begeleiden je door de complexiteiten van pomp bedrijfszekerheid, FMEA en diagnostiek. Maak je klaar om de geheimen van pomp prestaties te ontrafelen en een vertrouwde expert te worden op het gebied van centrifugaalpompen.


Inhoud

•Opfrissing pomptheorie – terug naar de essentie

•Classifikatie van centrifugaalpompen op basis van ontwerp en toepassing

•Belang van pomp bedrijfszekerheid in industriële processen

•Toepassing van FMEA op centrifugaalpompen

•Pompdiagnostiek en interpretatie om de oorzaken van pompstoringen te identificeren

•ChatGPT als bondgenoot voor Reliability


Leerdoelen

Na afloop van dit trainingsprogramma zijn de deelnemers in staat om:


•De fundamentele principes van centrifugaalpompen en hun werking te begrijpen.

•Verschillende soorten centrifugaalpompen te classificeren op basis van ontwerp en toepassing.

•De belangrijkste onderdelen van een centrifugaalpomp te identificeren en hun functies uit te leggen.

•Pomp prestatiecurves te interpreteren en analyseren om de juiste pomp voor een bepaalde toepassing te kennen.

•Veelvoorkomende onderhoudsproblemen te herkennen en strategieën te ontwikkelen om de bedrijfszekerheid van de pomp te waarborgen en stilstanden te verminderen.

•De verschillende faalmodi en oorzaken herkennen en hun impact begrijpen op de bedrijfszekerheid..

•Effectieve FMEA uit te voeren om de bedrijfszekerheid van pompen te optimaliseren en stilstanden te verminderen.

•Verschillende diagnostische technieken en tools toe te passen om pomp prestatieparameters te monitoren en te analyseren.

•Evalueren waar ChatGPT voor ingezet kan worden


Deze leerdoelen zijn ontworpen om Reliability Engineers en Asset Managers de nodige kennis en vaardigheden te verschaffen om de bedrijfszekerheid van centrifugaalpompen te optimaliseren

RAM-..PT

Hoe de bedrijfszekerheid van asafdichtingen optimaliseren

Waarom deze training

Als Reliability Engineer of Asset Manager begrijpt u als geen ander hoe essentieel het is om de bedrijfszekerheid en prestaties van asafdichtingen in industriële pompsystemen te optimaliseren. Het juiste beheer van asafdichtingen kan immers het verschil maken tussen soepele bedrijfsvoering en ongeplande stilstand.


In deze tweedaagse training nemen we u mee op een boeiende reis door de wereld van asafdichtingen. Maar daar blijft het niet bij. We gaan verder en richten ons op het optimaliseren van de bedrijfszekerheid van asafdichtingen. U leert strategieën en best practices om de levensduur van afdichtingen te verlengen, prestaties te verbeteren en ongeplande stilstand te minimaliseren. We behandelen ook diagnostische tools en technieken om de conditie van afdichtingen te beoordelen en proactief onderhoud toe te passen.


Inhoud

•Overzicht van de werkingsprincipes en functies van asafdichtingen

•Voor- en nadelen van elke soort asafdichting

•Belang van bedrijfszekerheid optimalisatie voor asafdichtingen in industriële pompinstallaties

•Diagnostische tools en technieken voor het beoordelen van de prestaties en conditie van asafdichtingen

•Overzicht van meest voorkomende faalmodi

•Proactieve onderhoudspraktijken om de bedrijfszekerheid en levensduur van asafdichtingen te verbeteren

•Analyseren van ChatGPT voor reliability


Leerdoelen

Na afloop van dit trainingsprogramma zijn de deelnemers in staat om:


•De werkingsprincipes en functies van elke soort asafdichting te begrijpen en de toepassingsgebieden ervan te identificeren.

•De juiste installatiemethoden en onderhoudsprocedures voor elke soort asafdichting toe te passen.

•De voor- en nadelen van elke soort asafdichting te kunnen afwegen en de meest geschikte afdichting te selecteren op basis van specifieke toepassingsvereisten.

•Strategieën te ontwikkelen om de bedrijfszekerheid en prestaties van asafdichtingen te optimaliseren.

•Diagnostische tools en technieken toe te passen om de prestaties en conditie van asafdichtingen te beoordelen.

•Effectieve oplossingen te identificeren en implementeren voor het verbeteren van de bedrijfszekerheid en levensduur van asafdichtingen.

•Proactief onderhoud toe te passen om vroegtijdige problemen te detecteren en te voorkomen.

•Evalueren waar ChatGPT voor ingezet kan wordenDeelnemers zullen leren hoe ze de juiste afdichting kunnen selecteren, diagnostische technieken kunnen toepassen en proactieve onderhoudsstrategieën kunnen implementeren om de prestaties en levensduur van asafdichtingen te verbeteren.


RAM-..ST

Hoe het optimale rendement uit smeertechnologie halen

Waarom deze training

Welkom bij de tweedaagse cursus "Hoe het optimale rendement van smeertechnisch onderhoud behalen"! Als Reliability Engineer of Asset Manager, begrijpt u dat het juiste beheer van smeermiddelen van cruciaal belang is voor de bedrijfszekerheid en prestaties van machines. Deze cursus is speciaal ontworpen om uw kennis en vaardigheden op het gebied van smeertechnisch onderhoud te vergroten, zodat u effectieve strategieën kunt implementeren om het maximale rendement uit uw roterende assets te halenInhoud

•Begrip van tribologische principes en hun rol in smeertechnisch onderhoud

•Hoe de toepassing de keuze van een smeermiddel bepaalt

•Inzicht in efficiënte smeermethodes, zoals ultrasoon smeren en andere geavanceerde technieken

•Identificatie van risico's en preventieve maatregelen voor kwaliteitsbehoud

•Oliemonstername en analysetechnieken voor het beoordelen van de conditie van smeermiddelen

•Maturity Level Test voor smeertechnisch onderhoud

•Besluitvorming over het uitbesteden van smeertechnisch onderhoud

•Competentiemanagement voor smeertechnisch onderhoudLeerdoelen

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:


•De fundamentele principes van smeermiddelen te begrijpen en de juiste smeermiddelen te selecteren voor verschillende toepassingen.

•Effectieve smeertechnieken toe te passen en smeerrichtlijnen en -procedures te implementeren.

•Smeermiddelbewaking en -analysetechnieken toe te passen voor vroegtijdige detectie van problemen.

•Best-practices in smeertechnisch onderhoud te implementeren om de bedrijfszekerheid en levensduur van machines te verbeteren.

•Een assessment uit te voeren van het huidige smeertechnisch onderhoudsprogramma en verbeteringsmogelijkheden te identificeren.

•Besluitvorming over het uitbesteden van smeertechnisch onderhoud te ondersteunen met een goed begrip van de voor- en nadelen.

•Competentiemanagement toe te passen voor smeertechnisch onderhoud


Met deze uitgebreide training kunt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van smeertechnisch onderhoud versterken en effectieve strategieën implementeren om het optimale rendement te behalen in uw organisatie.RAM-..LT

MAINTENANCE & TPM OPERATOREN

Hoe het faalgedrag bij pompen voorkomen

Waarom deze training

Ben je klaar om je onder te dompelen in de fascinerende wereld van centrifugaalpompen en de onderhoudsuitdagingen die daarbij komen kijken te overwinnen? In dit intensieve trainingsprogramma geven we je de kennis en tools om een meester te worden in het onderhoud en de optimalisatie van pompen. Van het begrijpen van de interne werking van centrifugaalpompen tot het toepassen van root cause analysis (RCA) technieken, begeleiden we je door een transformerende leerervaring. Je krijgt de vaardigheden om pompproblemen nauwkeurig te diagnosticeren, proactieve onderhoudsstrategieën toe te passen en de betrouwbare werking van deze kritieke machines te waarborgen. Doe mee aan deze reis en word een pomp specialist die met vertrouwen en expertise elk pomp-gerelateerde obstakel kan overwinnen.


Inhoud

•Begrip van de verschillende onderdelen en hun functies in een centrifugaalpomp

•Belangrijke parameters en terminologie met betrekking tot centrifugaalpompen

•Belang van pomponderhoud voor bedrijfszekerheid en het minimaliseren van stilstand

•Beste praktijken voor pomponderhoud en optimalisatie

•RCA-methodologieën en technieken om de onderliggende oorzaken van pompstoringen te identificeren

•Overzicht van verschillende pompdiagnostische technieken en hulpmiddelen

•Analyseren van ChatGPT voor maintenance


Leerdoelen

Na afloop van dit trainingsprogramma zijn de deelnemers in staat om:


•De fundamentele principes van centrifugaalpompen en hun werking te begrijpen.

•Verschillende soorten centrifugaalpompen te classificeren op basis van ontwerp en toepassing.

•De belangrijkste onderdelen van een centrifugaalpomp te identificeren en hun functies uit te leggen.

•Preventieve onderhoudsstrategieën toe te passen om de bedrijfzekerheid van de pomp te verbeteren en stilstand te minimaliseren.

•Effectieve RCA-onderzoeken uit te voeren om de root causes van pompstoringen te bepalen en passende corrigerende maatregelen te ontwikkelen.

•Verschillende diagnostische technieken en tools toe te passen om pomp prestatieparameters te monitoren en analyseren..

•Praktische vaardigheden te ontwikkelen in het onderhouden, inspecteren en repareren van centrifugaalpompen.


Deze leerdoelen zijn ontworpen om iedereen die aan pompen werkt de nodige kennis en vaardigheden te verschaffen om effectief onderhoud uit te voeren aan centrifugaalpompen, root cause analyses uit te voeren en oplossingen te ontwikkelen om de bedrijfszekerheid en prestaties van de pomp te verbeteren.


MAINT-..PT

Hoe premature sealfalingen voorkomen

Waarom deze training

Welkom bij het trainingsprogramma “Hoe premature sealfalingen te voorkomen"! Als onderhoudsingenieur of TPM operator, begrijpt u hoe cruciaal het is om snel en effectief storingen op te sporen en de onderliggende oorzaken ervan aan te pakken. Deze tweedaagse training is speciaal ontworpen om uw vaardigheden op het gebied van storingsdiagnose en RCA met betrekking tot asafdichtingen naar een hoger niveau te tillen.Inhoud

•Overzicht van de werkingsprincipes en functies van asafdichtingen

•Voor- en nadelen van elke soort asafdichting

•Praktische tips voor “first-time-right” montage

•Meest voorkomende faalpatronen

•Storingsdiagnose aan de hand van grondoorzaak analyse (RCA)

•Proactieve onderhoudspraktijken om de bedrijfszekerheid en levensduur van asafdichtingen te verbeteren

•Analyseren van ChatGPT voor onderhoudLeerdoelen

Na afloop van dit trainingsprogramma zijn de deelnemers in staat om:


•De werkingsprincipes en functies van elke soort asafdichting te begrijpen en de toepassingsgebieden ervan te identificeren.

•De juiste installatiemethoden en onderhoudsprocedures voor elke soort asafdichting toe te passen.

•Best-practices in montage en demontage te begrijpen en toe te passen om storingsfactoren te minimaliseren.

•Het verschil tussen symptoombestrijding en RCA te begrijpen en de voordelen van RCA als duurzame storingsoplossing te erkennen.

•Effectieve inspectietechnieken toe te passen voor het detecteren van storingen en het identificeren van mogelijke oorzaken.

•Evalueren waar ChatGPT voor ingezet kan worden


Met deze uitgebreide training kunt u uw storingsdiagnosevaardigheden aanscherpen, RCA-methoden toepassen en preventieve maatregelen implementeren om de bedrijfszekerheid en prestaties van asafdichtingen te verbeteren.


MAINT-..ST

Waarom excellent onderhoud niet zonder smeertechnologische kennis kan

Waarom deze training

Tot op heden wordt smeertechnisch onderhoud in de meeste bedrijven stiefmoederlijk behandeld. Nochtans tonen de bedrijven die hoog scoren qua bedrijfszekerheid van machines dat het anders kan. De magische formule bestaat uit specifieke kennis en de juiste aandacht voor de applicaties. Deze magische formule zullen we je aan de hand van deze tweedaagse training eigen maken.
Inhoud

••Fundamentele principes van smeermiddelen

•Smeermiddeltoepassingstechnieken

•Smeermiddelbewaking en -analyse

•Best-practices in smeertechnisch onderhoud

•Storingsonderzoek en Root Cause Analysis (RCA)

•Assessment van smeertechnisch onderhoud

•Meerwaarde van SODA concept in smeertechnisch onderhoud
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:


•De fundamentele principes van smeermiddelen te begrijpen en de juiste smeermiddelen te kennen voor verschillende toepassingen.

•Effectieve smeertechnieken, -richtlijnen en -procedures te implementeren.

•Smeermiddelbewaking en -analysetechnieken toe te passen voor vroegtijdige detectie van problemen.

•Best-practices in smeertechnisch onderhoud te implementeren om de bedrijfszekerheid en levensduur van machines te verbeteren.

•Storingsonderzoek en RCA-methoden toe te passen om de root cause van smeertechnische storingen te identificeren en preventieve maatregelen te implementeren.

•Een assessment uit te voeren van het huidige smeertechnisch onderhoudsprogramma en verbeteringsmogelijkheden te identificeren.

•Een actieplan te ontwikkelen voor het optimaliseren van smeertechnisch onderhoud op basis van de uitgevoerde assessment.


Met deze uitgebreide training kunt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van smeertechnisch onderhoud versterken en het belang ervan binnen uw organisatie weten te onderstrepen.
MAINT-..LT

Contact

LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体